Zoeken naar 2018

2018
Staat van Zoönosen 2018 RIVM.
Evenals in vorige jaren waren er in 2018 geen opmerkelijke veranderingen te zien in de mate waarin zoönosen voorkomen in Nederland. Ook in 2018 zorgden bacteriële infecties via voedsel, zoals Campylobacter, Listeria monocytogenes, Salmonella en STEC, voor de meeste infecties bij mensen.
Uitspraak 201309296/5/R3 Raad van State.
Bij arrest van 30 januari 2018, appellante, ECLIEUC201844: hierna: het arrest heeft het Hof de gestelde vragen beantwoord. appellante en de raad hebben een reactie op het arrest ingediend. De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 april 2018, waar appellante, vertegenwoordigd door mr.
Jaarverslag 2018 VNG.
Kennis te nemen van het bestuurlijk verslag. Kennis te nemen van de verantwoording over het Fonds GGU. Het Financieel Jaarverslag vast te stellen en het bestuur décharge te verlenen. Bestuurlijk Jaarverslag 2018. Financieel Jaarverslag 2018. Inhoudelijke verantwoording over Fonds GGU.
ECLI NL GHDHA:2018:2591, Gerechtshof Den Haag, 200.178.245/01.
Het hof heeft bij brief van 30 april 2018 een aantal vragen aan partijen voorgelegd en hen verzocht daaraan in de pleidooien van 28 mei 2018 aandacht te besteden. Urgenda heeft ter zitting een op voorhand aan het hof en de Staat toegezonden 'Akte' beantwoording vragen hof en overlegging aanvullende producties t.b.v.
Signalement Mondzorg 2018 Rapport Zorginstituut Nederland.
Ga direct naar inhoud. U bevindt zich hier: Zorginstituut Nederland Publicaties Signalement Mondzorg 2018. Zoeken binnen Zorginstituut Nederland Zoek. Signalement Mondzorg 2018. In dit signalement gaat het Zorginstituut in op de ontwikkeling van de mondgezondheid van jongeren van 5 tot 23 jaar in Nederland.
Jaarverslag 2018.
We zien een aantal groepen in de samenleving die het financieel niet meer bolwerken, ondanks de economische groei. De vaste lasten stijgen snel, het inkomen groeit niet mee. Marco Florijn, voorzitter NVVK. Toelichting op de cijfers. Interview met 6 schuldhulpverleners.
Zo doende 2018 jaaroverzicht dierproeven en proefdieren Inspectieresultaat NVWA.
Zo doende 2018 jaaroverzicht dierproeven en proefdieren. In 2018 registreerden de Nederlandse vergunninghouders 448.399 dierproeven. Dat zijn 82.169 155%, dierproeven minder dan in 2017. In 2018 vonden minder proeven plaats met onder andere muizen, zebravissen en de categorie andere vogels.
vwo in 2018 Examenblad. logo rijksoverheid.nl. Bevestig zoekterm.
13 juni 2018. Normering havo en vwo 1e tijdvak 2018. 12 juni 2018. Videoregistratie presentatie N-term, geslaagd of niet? 18 mei 2018. Reactie CvTE op melding LAKS zelfde opgaven in vwo SK 2018 en SK havo 2016. 15 mei 2018.
Uitgaven aan RD 4 procent hoger in 2018. RD uitgaven.
Uitgaven aan RD 4 procent hoger in 2018. 6-12-2019 0000: Hollandse Hoogte / Westend61 GmbH Bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs gaven in 2018 ongeveer 167, miljard euro uit aan Research en Development RD met eigen en ingeleend personeel. Deze uitgaven waren nog niet eerder zo groot.
Macro Economische Verkenning MEV 2018 CPB.nl.
Paragraaf 2 geeft een onderbouwing van de bijstandsraming in de MEV 2018 voor het jaar 2017. Paragraaf 3 bevat een vooruitblik naar 2018. De werking van de ramingsregel wordt toegelicht in een tekstkader. Raming van het bijstandsvolume in de MEV 2018.

Contacteer ons